Primum non nocere - Öncelikle zarar verme (Hippokrat)

Histerokopi rahimin içine ince bir teleskopla bakılmasi. Ayni esnada gerekirse miyom veya polyp tedavisi uygulanmaktadir.

 

Uygulanan histeroskopik ameliyatlar:

 • Kısırlık nedenlerin araştırılması
 • anormal vajinal kanama nedenlerinin araştırılması           
 • doğumsal anormalliklerin tanısı
 • Miyomektomi (Miyomların çikarılması)
 • Polyp alınması
 • endometrial rezeksiyon 
 • doğumsal şekil bozukluklarınin operasyonu (septum rezeksiyonu)
 • bazı kısırlık tedavisi uygulamalarında kullanılabilir 

 

Laparoskopi, karın içini, optik bir cihaz kullanarak gözlemlemektir.

Laparoskopi.jpg

 

Uygulanan Laparoskopik ameliyatlar:

 

Laparoskopik ameliyatlar iki nedenle uygulanır. Biri tanı amaçlı, diğeri tedavi amaçlıdır. Tanı amaçlı ameliyatlarda gözlem yapılırken, tedavi amaçlı ameliyatlar ise cerrahi müdahalenin gerektiği durumlarda yapılır. Tanı veya tedavi amaçlı laparoskopik ameliyatların en çok uygulandığı durumlar şunlardır:

 

 

 

 

 • Endometriozis: Laparoskopik ameliyatların en çok uygulandığı alandır. Bu yöntemle hem saptanır hem de alınıp alınmamasına karar verirlir. Yöntem sayesinde yumurtalık alınmadan kistler çıkarılabilir
 • Polykistik Over Hastalığın teşhis ve tedavisinde laparoskopik ameliyat uygulanır.
 • Yapışıklıklar: Önceden geçirilmiş ameliyatlar ya da enfeksiyonlardan kaynaklanan yapışıklıkların tedavisinde laparoskopik ameliyatlar tercih edilir. 
 • Kısırlık: Kisirlik tanı veya tedavisinde laparoskopik girişimler kullanılır. Tüplerin durumu, yapışıkların olup olmadığı gibi durumlar bu yöntemle saptanabilir.
 • Disgebelik Tedavi aşamasında laparoskopik ameliyat yöntemi kullanılabilir.
 • Yumurtalık kistleri: Yumurtalıklarda oluşan kistlerin büyük bir bölümü laparoskopik ameliyatlarla alınabilir. Yöntemin en önemli avantajı yumurtalığın alınmaması.
 • Myom ameliyatları: Genelde miyom ameliyatı bu yöntemle yapılabiliyor.
 • Rahim ameliyatları: Rahmin alınması (histerektomi)
 • Inkontinans ameliyatlari (idrar kaçirmanin tedavisi)
 • Rahim sarkmasi tedavisi

 

Diğer jinekolojik ameliyatlar

 • ön onarım (kolporafi anterior)
 • arka onarım (kolporafi posterior)
 • laparotomi (karını açarak yapılan ameliyatlar)
 • konizasyon (rahim agzından parça alınması)
 • apse veya iltihap tedavisi