İnkontinans (idrar kaçırma)

 

BAYANLARDA İDRAR KAÇIRMA (ÜRİNER İNKONTİNANS) TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIKTIR

İdrar kaçırma OLDUKÇA SIK (4 kadından birinde) görülen ve YAŞAM KALİTESİNİ OLDUKÇA DÜŞÜREN bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıktan dolayı hastalar sürekli ve sık sık idrara çıkmakta ve buna bağlı olarak normal yaşantıları etkilenmektedir. Ayrıca hastalar idrar kaçırma korkusu nedeniyle rahatça GÜLMEKTEN BİLE KAÇINMAKTADIRLAR.

Halbuki idrar tutamama (kaçırma) TEDAVİSİ OLAN bir rahatsızlıktır.

İdrar kaçırma karşımıza üç şekilde ortaya çıkmaktadır.

 

a. Stres tipi (stres inkontinans): Öksürme, hapşırma, ıkınma, ve zorlanma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen idrar kaçırmadır. Nedeni, sıklıkla yapılan doğumlara bağlı mesane tabanı ve üretranın (idrar yapma kanalı) anatomik desteğinin zayıflamasıdır.

b. Sıkışma tipi (Urge inkontinans-sıkışma inkontinansı): Birden idrar yapma isteği gelip, bu nedenle acilen tuvalete giderken oluşan idrar kaçırmadır. Genellikle suyla ilgili işler yaparken (bulaşık yıkamak vb) meydana gelir. Nedeni, mesanenin idrarla dolarken istemsiz ve ani olarak kasılmasıdır. Ayrıca altta yatan diyabet, parkinson, demans ve multipl skleroz gibi kronik hastalıkların bir belirtisi olabilir.

c. Karma (Mikst inkontinans): Bu 2 tip idrar kaçırmanın bir arada görülmesidir.

 

 

Nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?


-İlerleyen yaş
-Doğum (zor doğum, çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma…) 
-Menopoz (östrojen hormonunun azalmasına bağlı)
-Obezite (fazla kilolar hem idrar kaçırmayı arttırmakta hem de tedavinin başarısını düşürmektedir) 
-Diyabet
-Genetik (bazı kadınlarda bağ dokusunun daha gevşek olması) 
-Kabızlık
-Diğer hastalıklar (astım, kronik bronşit, multipl skleroz, Parkinson…)

 

 

Tanı nasıl konulur?


Kadın hastalar bu konuda uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilmelidir. Hastaların muayene için mümkünse mesane dolu olarak gelmeleri istenir. Hastanın öksürme ve ıkınma ile idrar kaçırıp kaçırmadığı test edilir. Daha sonra mesane boşaltılarak geride kalan idrar miktarı ölçülür ve hastaya jinekolojik muayene yapılarak mesane, vajina ve komşu organlarda sarkma olup olmadığı kontrol edilir. Bu sırada hastanın idrar tutmayı sağlayan pelvik taban kasları da değerlendirilir. 
Muayene sonrasında hastadan günlük yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla anket formları doldurması istenir. Ayrıca gerekli durumlarda hastanın işeme alışkanlıklarını not ettiği 1-3 gün süreli işeme günlüğü tutturulur. 

İdrar yollarındaki iltihaplanmalar da idrar kaçırmaya neden olabileceğinden idrar tahlili ve kültürü yapılır.

 

 
İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

 

  • Konservatif tedavi
  • Kegel egzersizleri
  • Biofeedback
  • Vajinal koniler
  • Manyetik sandalye
  • İlaç tedavisi

 
Sıkışma tipi idrar kaçırmada ilaç tedavisi ve mesane eğitimi uygulanarak başarılı sonuçlar alınmaktadır. Böylece sık idrara çıkma ve tuvalete yetişememe problemi tedavi edilir.

Cerrahi Tedaviler

Stres tipi (öksürme, gülme ve ıkınma ile) idrar kaçırmanın esas tedavisi, cerrahi olarak destek kaybı olan bölgenin yerine kaldırılmasıdır. İdrar kaçırmanın tedavisinde kullanılan ameliyatlar son dönemde oldukça gelişmiş ve başarı oranları %85-90 lara ulaşmıştır.

Idrar kaçırma tedavisi için hem karından (Burch) hem de vajinal  operasyonlar yapılmaktadır.

Hasta operasyonun hemen sonrasında idrar kaçırma probleminden kurtulmakta.